Kurumsal

ERGENE ÇEVRE DANIŞMANLIK Ve Mühendislik İnş.San. Ve Tic. Ltd. Şti, 12.11.2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkkında Yönetmelilk'' kapsamında yetkilendirilmiş bir danışmanlık firmasıdır.


Faaliyet alanlarımız; 
-
29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği'n,
-Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler,
-Ek-2 listesinde yer alan tesisler,
-Organize sanayi bölgeleri yönetimleri
-Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri,
-Yatak kapasite 20 ve üzerinde olan sağlık kuruluşları hastanalere

Çevre izin ve Lisanslarını almak, gayri sıhhi müessese (GSM) ruhsatlarını almak, ve yönetmelikler kapsamında denetim, danışmanlık ve mühendislik hizmetlerini vermekteyiz.