ÇEVRE İZİNLERİ ve ÇEVRE LİSANSLARI

29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Çevre Kanunu'nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik'' kapsamında hizmet verdiğimiz konu başlıkları;

ÇEVRE İZİNLERİ

Edinmekle yükümlü olduğunuz;

 • Emisyon
 • Gürültü Kontrolü
 • Atıksu Deşarjı
 • Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı
 • Derin Deniz Deşarjı

izinlerinden tabi olduğunuz izin kapsamında çevreye kirletici etkiniz veya etkileriniz için Geçiçi Faaliyet Belgesi ve ardından beş yıl geçerliliği bulunan Çevre İzni'nin alınması hizmetini vermekteyiz.

ÇEVRE LİSANSLARI

   
Çalışma alanınıza göre tabi olduğunuz Çevre Lisansları kapsamında hizmet vermekteyiz.Geri Kazanım, Ara Depolama, İşleme,Arındırma konularında tabi olduğunuz, beş yıl geçerliliği bulunan çevre lisanslarının, çevre izni ile birlikte alınmasında danışmanlık ve denetim hizmeti sunmaktadır.
Bu kapsamda lisanslandırmaya tabi olan faaliyetler aşağıda verilmiştir,

1.Geri Kazanım Lisansı
 • Tehlikeli Atık
 • Tehlikesiz Atık
 • Atık Yağ
 • Bitkisel Atık Yağ
 • Atık Pil ve Akümülatör
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik
 • Ambalaj Atığı

2.Bertaraf Lisansı

 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma
 • Düzenli Depolama

3.Ara Depolama Lisansı

 • Tehlikeli Atık

4.İşleme Lisansı

 • Tıbbi Atık Sterilizasyon
 • Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
 • Tanker Temizleme
 • Hurda Metal
 • Atık Kabul Tesisi

5.Arındırma Lisansı

 • PCB Arındırma