ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ

        Proje sahipleri;  Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde , olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, içeren ÇED Raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmak zorundadırlar.
          

       Bu Yönetmeliğe tabi projeler için ''Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu'' kararı veya ''Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir'' kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje icçin yatırıma başlanamaz.

       
 Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi ve İşletme Mezunları kadrosuyla objektif ve şeffaf bir mühendislik anlayışını sizlere yansıtmaktan gurur duymaktayız. 

       
17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği'' kapsamında

  • Mevcut Çevresel Durum Tespitleri
  • Proje Tanıtım Dosyalarının (PTD) Hazırlanması
  • ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • ÇED Kapsam Belirleme Dosyalarının Hazırlanması
  • Çevre Hukuku
  • Kamuoyu Bilgilendirme, hizmetlerini vermekteyiz.